Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beperkingen instellen

Je kunt beperkingen instellen voor sommige apps en voor materiaal dat je hebt gekocht. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat bepaalde instellingen kunnen worden gewijzigd. Daarnaast kun je beperkingen instellen om te voorkomen dat bepaalde apps worden gebruikt, er nieuwe apps worden geïnstalleerd of er wijzigingen worden aangebracht in accounts of de volumebegrenzing.

Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'. Er wordt gevraagd een beperkingencode in te stellen die nodig is om uw instellingen te wijzigen. Deze kan afwijken van de code die je ev. gebruikt voor het ontgrendelen van de iPad.

Belangrijk: Als je de beperkingencode bent vergeten, moet de iPad-software hersteld worden. Neem hiervoor contact op met CloudyDay. Zie Contact opnemen met CloudyDay

 

TM en © 2014 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken van derden en/of gelicentieerde handelsmerken

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen