Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bluetooth-apparaten

 

Je kunt de iPad gebruiken met Bluetooth-apparaten, zoals een headset of een Apple Wireless Keyboard. Ga voor ondersteunde Bluetooth-profielen naar support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL.

WAARSCHUWING: Belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging en afleiding tijdens het rijden is te vinden in Belangrijke veiligheidsinformatie.

Opmerking: Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden. Niet alle iPhone- en iPod touch-accessoires zijn volledig compatibel met de iPad. Door de vliegtuigmodus in te schakelen, kun je audio-interferentie tussen de iPad en een accessoire mogelijk voorkomen. Het draaien of verplaatsen van de iPad en het aangesloten accessoire kan de draadloze prestaties mogelijk verbeteren.

  • Bluetooth inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth'.

  • Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat: Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Informatie over het koppelen van Bluetooth-apparaten is te vinden in de documentatie die bij het apparaat is geleverd. Informatie over het gebruik van een Apple Wireless Keyboard is te vinden in Een Apple Wireless Keyboard gebruiken.

De iPad moet zich binnen 10 meter van het Bluetooth-apparaat bevinden.

  • Het geluid weer via de iPad uitvoeren: Schakel het apparaat uit of hef de koppeling met het apparaat op en schakel Bluetooth uit via 'Instellingen' > 'Bluetooth'. Je kunt ook AirPlay de AirPlay-knop gebruiken om het geluid weer via de iPad uit te voeren. Zie AirPlay. De audio wordt weer op de iPad weergegeven als het Bluetooth-apparaat buiten bereik is.

  • De koppeling met een apparaat opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op de knop voor meer informatie naast het apparaat en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'. Als de lijst 'Apparaten' niet zichtbaar is, controleer je of Bluetooth is ingeschakeld.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen