Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Apparaat kan nog steeds niet worden ingeschakeld

Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld

  • Sluit het apparaat aan op een voedingsbron en laad het tot wel een uur op. Enkele minuten later ziet u het oplaadscherm. 

  • Als je binnen een uur het oplaadscherm niet ziet of wordt gevraagd het apparaat op een voedingsbron aan te sluiten, controleer je de connector, USB-kabel en lichtnetadapter. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten en niet vuil of beschadigd is. Je kunt wellicht een andere USB-kabel of lichtnetadapter gebruiken.
    >> Zie ook: apparaat laadt niet op

 

Wat u nu moet doen

Neem contact op met de Supportafdeling van CloudyDay als je een van deze problemen ondervindt:

  • Je ziet na het opladen, het geforceerd opnieuw opstarten of het uitvoeren van de stappen in dit artikel nog steeds een zwart scherm.
  • Je ziet een zwart scherm maar hoort waarschuwingen, geluiden en trillingen.
  • Het scherm is ingeschakeld maar het reageert niet wanneer je erop tikt, met je vinger erover veegt of andere bewegingen uitvoert. 
  • Je kunt het apparaat niet geforceerd opnieuw opstarten omdat de thuisknop of de sluimerknop is gebroken of geblokkeerd.
  • Het apparaat blijft geblokkeerd bij het Apple-logo, geeft een effen kleur weer of wordt niet herkend in iTunes.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen