Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De schermstand wijzigen

In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer je de iPad draait.

iPad in staande weergave en een iPad die in liggende weergave is gedraaid.
 
De schermstand vergrendelen: Hiervoor veeg je omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tikt u vervolgens op de knop voor het vergrendelen van de schermstand.

Als de schermstand is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de schermstand weergegeven.

Je kunt met de zijschakelaar ook de schermstand vergrendelen in plaats van geluidseffecten en het geluidssignaal van berichtgevingen uit te schakelen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' en tik vervolgens bij 'Functie zijschakelaar' op 'Vergrendel rotatie'.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen