Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Multitasking

Op de iPad kun je een groot aantal apps tegelijkertijd uitvoeren.

  • De apps bekijken die worden uitgevoerd: Druk tweemaal op de thuisknop om het multitaskingscherm weer te geven. Veeg naar links of rechts om meer apps te bekijken. Om over te schakelen naar een andere app, tik je op de gewenste app.

Veeg een app in de multitaskingweergave omhoog om de app te sluiten.
  • Een app sluiten: Als een app niet naar behoren werkt, kun je de app geforceerd stoppen. Sleep de app omhoog in het multitaskingscherm. Probeer de app vervolgens opnieuw te openen.

Als je veel apps hebt, kunt u met Spotlight een app zoeken en openen. Houd je vinger in het midden van het beginscherm en veeg omlaag om het zoekveld weer te geven. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen