Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De iPhone, iPad en iPod touch maken wanneer nodig verbinding met het internet via Wi-Fi. Als Wi-Fi niet beschikbaar is, kunnen de iPhone en iPad (mobiele modellen) verbinding maken met het mobiele netwerk van uw aanbieder. In dit artikel vindt u een overzicht van die verbindingen en extra informatiebronnen.

Wanneer u een iOS-programma of -functie gebruikt waarvoor internet nodig is, probeert uw iPhone, iPad of iPod als volgt verbinding te maken met het internet:

 1. Uw apparaat maakt verbinding met uw huidige Wi-Fi-netwerk, indien het beschikbaar is.
 2. Als het niet beschikbaar is, probeert uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk in de buurt die u eerder hebt gebruikt.
 3. Als geen eerder gebruikte Wi-Fi-netwerken zich binnen bereik bevinden, verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken. Tik op een Wi-Fi-netwerk en voer zo nodig het wachtwoord in om verbinding te maken.
  Opmerking: Wi-Fi-netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden aangeduid met een hangslotsymbool  ernaast.
 4. Als geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn of als u ervoor kiest geen verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, maken de iPhone en iPad (mobiele modellen) verbinding via een beschikbaar mobiele datanetwerk.

Wi-Fi

 • Wi-Fi is vaak sneller dan mobiele datanetwerken, maar is mogelijk niet op veel locaties beschikbaar.
 • Tik op Instellingen > Wi-Fi om Wi-Fi-netwerken in de buurt te zoeken. Tik op een netwerk om verbinding te maken.
 • Afhankelijk van het Wi-Fi-netwerk moet u een wachtwoord invoeren.
 • Wanneer u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool  in de statusbalk de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer staafjes u ziet, hoe beter de verbinding.
 • Terwijl tal van Wi-Fi-netwerken gratis kunnen worden gebruikt, worden voor sommige netwerken kosten of een abonnement in rekening gebracht.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met een Wi-Fi-netwerk, raadpleegt u Problemen met Wi-Fi-netwerken en -verbindingen oplossen voor meer informatie.

Mobiele datanetwerken

 • Mobiele datanetwerken bieden verbinding met het internet aan via het mobiele netwerk. Raadpleeg Een goed begrip van mobiele datanetwerken voor meer informatie.
 • Wanneer uw iPhone of iPad (mobiel model) verbonden is met een mobiele datanetwerk, toont de statusbalk 4G3GE of ° afhankelijk van uw iOS-apparaat en de mogelijkheden van het netwerk van uw aanbieder.
 • Als u zich in het buitenland bevindt, kunt u een mobiel datanetwerk van een andere aanbieder gebruiken. Mogelijk worden roamingkosten in rekening gebracht.
 • Op een iPhone kunt u de instellingen voor het mobiele netwerk aanpassen in Instellingen > Algemeen > Mobiel netwerk. Op een iPad vindt u deze instellingen in Instellingen > Mobiele data.
 • Afhankelijk van de aanbieder kunnen iPad-gebruikers een abonnement nemen voor maandelijkse dataplannen in Instellingen > Mobiele data. Voor meer informatie raadpleegt u Een account voor mobiele data instellen.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met een mobiele datanetwerk, raadpleegt u Problemen met een mobiele dataverbinding oplossen voor meer informatie.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen